parayla-tez-yazdirma-ucretli-tez-danismaligi-yukseklisans-tezi-on-lisans-tez-yazan-yerler-tez-danismanligi-istanbul-tez-yazan-yerler-ucretli-tez-danismanligi

Ücretli Tez Danışmanlığı | Parayla Tez Yazdırma | Tez Yazdırma

Tez, lisans ve lisans üstü eğitim gören öğrencilerin, alanlarında yeterliliklerini ispat etmek, akademik yöntem ve lisana hâkim olmak, seçtikleri konu ile öne sürdükleri hipotezin bilimsel olarak nasıl ele alınacağını kavramak ve konuya dair teorik bilgileri öğrenip, üretmek adına gerçekleştirdikleri çalışmalardır. Bitirme, yüksek lisans ve doktora aşamalarında yazılan tezler, belli bir forma sahiptir. Söz konusu form, belirli bir standardı takip etse, bazı üniversitelerin, özerk olarak belirlediği tez yazım formatı bulunabilmektedir. Tezler, kullanılacak bilimsel araştırma yönteminin tespit edilmesi, gerekli verilerin temin edilmesi ve derinlemesine bir literatür taramasının ardından, öngörülen kurallar çerçevesinde kaleme alınmaktadır. Ortaya konan tez metinleri, akademik bir jüri tarafından değerlendirilmektedir. Söz konusu metinler jüri tarafından ya reddedilmekte ya kabul edilmekte ya da düzeltme yapılması adına uyarılmaktadır. Yüksek lisans ve doktora tezleri kişilerin akademik bir kariyer inşa etmelerindeki ilk adıma tekabül etmektedir. Bununla birlikte, kişilerin, akademi dışında kuracakları kariyerlerinde de avantaj sağlamaktadır.

Tez Danışmanlığında Yazım

Tez yazım aşamasındaki kişilerin çalışma zorunluluğunun bulunması, zaman kısıtlamalarının olması, bireysel sorunlar yaşamaları, onların, tez merkezlerine başvurarak, ücret karşılığı tez yazdırmasına neden olmaktadır. Son yıllarda yaşanan ekonomik darboğaz çalışmak zorunda olan öğrenci sayısının çoğalmasına, dolayısıyla tez merkezlerinden hizmet almak isteyenlerin artmasına yol açmıştır. Ayrıca lisans ve lisans üstü eğitimleri esnasında, makale ve tez yazım usulleri ile aşamalarının yeterince anlatılmadığı, gerekli dersleri alamamış kişilerde, tez yazım aşamalarında tez merkezlerindeki profesyonel kadroları tercih edebilmektedir.

Tez Danışmanlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tez merkezleri, alanında uzman, ele aldığı konulara hâkim, akademik yeterliliği ve araştırma kapasitesi yüksek ve güvenilir kadrolarıyla kişilere hizmet sunmaktadır. Tez merkezleri, bitirme, yüksek lisans ve doktora tezi yazma hizmeti verdikleri gibi, akademik danışmanlık ve proje hazırlama ile yazma hizmetleri de sunmaktadır. Ayrıca kimi tez merkezleri, çeviri işlemleri de gerçekleştirerek, yazılan makale ile tezlerin uluslararası görünürlük kazanmasında etkin olabilmektedir.

Ülkemizde tez yazma, proje hazırlama ve danışmanlık hizmeti sunan tez merkezlerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Tez merkezlerinde, kişilerin çalışmak istediği konular, araştırma yeteneği ve merakı yüksek kişiler tarafından literatür taramasından geçirilmektedir. Bu noktada yerli olduğu kadar yabancı kaynaklara da başvurulması, tezin niteliği ve kabul edilebilirliği açısından önemli olmaktadır. Bu sebeple buralarda, yabancı dil bilen kadrolar istihdam edilmektedir. Literatür taramasının tamamlanmasının ardından, tez akademik kural ve usullere uygun olarak yazılmaktadır. Metnin ve sayfanın düzenlenmesinin ardından, tez merkezleri, kişinin talep ettikleri süre zarfında, tezi teslim etmektedir. Tez merkezlerinde, kişilere, tezde intihal yapılmadığı ve intihale mahal verilmeyeceği garanti edilmektedir.