TEZ YAZDIRMA HİZMETİ

Tez yazdırma hizmetinden faydalanmak isteyen pek çok kişi, tez yazdırma fiyatlarının yüksek olduğunu düşünebilmektedir. Fakat tez yazma merkezlerindeki kalabalık ve yoğun çalışan iş gücü göz önünde bulundurulduğunda söz konusu ücretlerin aslında çok olmadığı anlaşılacaktır. Üstelik söz konusu olan zihinsel emeğin en az fiziksel emek kadar yorucu olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Tez yazdırma ücretlerinin oranlarına etki de bulunan pek çok etmen mevcuttur. Bunlardan bir tanesi tezin ne kadar sürede teslim edilmesi gerektiğidir. Zira, tez yazım süreci zahmetli ve uzun zaman gerektiren bir süreçtir, eğer kişi çok kısa sürede bir tez teslim almak isterse bu fiyatları etkilemektedir. Bir diğer etmen tezde kullanılacak metotlardır. Kimi bilimsel araştırma yöntemleri alan çalışması benzeri daha masraflı ve zahmetli bir süreci kapsamaktadır. Ayrıca tez yazımında başvurulan literatürlerin çeşitliliği de tez yazdırma ücretlerine etkide bulunmaktadır. Yerel dilin haricinde birden fazla dilde literatür taraması yapılması gerekiyorsa, bu durum alanın uzman farklı kişilerin istihdamını da gerektirmektedir. Bütün bu değişkenler dikkate alınarak, ne kadarlık bir bütçeyle tez yazdırma hizmeti almak istendiğine karar verilmelidir.

PARAYLA TEZ YAZDIRMA

Parayla tez yazdırma hizmeti içerisinde pek çok ek hizmette bulundurmaktadır. Tez yazdırma merkezleri kişilerin tez konularını belirleyebilmekte, tezde kullanılacak bilimsel araştırma yöntemini seçebilmektedir. Ayrıca uzman bir ekip, gerek ulusal gerekse uluslararası literatür taraması yaparak, tez jürisinden geçme garantili, donanımlı ve ayrıntılı bir araştırma yapmaktadır. Araştırma metotlarına hakim ve araştırmayı seven kişilerin görev aldığı ekipler, çoğu kez akademik jargonu bilen kişilerden oluşmaktadır. Böylece tez planlaması doğru şekilde yapılmakta, tez yazım yönergelerine uyumlu tezler hazırlanmaktadır. Üstelik tez yazdırma merkezlerinde, tez yazım aşamasının bitmesinin ardından redaksiyon ekibi mevcut tezleri gözden geçirmektedir. Böylece, akademik bir tezin geçerliliğini olumsuz yönde etkileyebilecek olan intihal oranları en aza indirilmekte, yazım ve imla hataları düzeltilmekte ve müşteriye tamamen özgün ve profesyonel bir metin teslim edilmektedir. Parayla tez yazdırma merkezleri ayrıca, kişilerin tez teslim sürelerine göre zaman ayarlaması yaparak, herhangi bir gecikmenin önüne geçmektedir

Tez Yazım Süreci

Akademik ödevler ve tezler öğrencilerin, bir konu hakkındaki yeterliliklerini sergilemeleri açısından çok önemlidir. Tez ya da ödev yazım sürecinde öğrenciler, akademik araştırma yapma pratiği kazanma, kritik düşünce, literatüre hâkim olma, akademik yazım diline alışma ve özgün içerikler üretme konularında kendilerini geliştirmektedir. Bu süreçte onların karşılarına çıkan en önemli sorun ise intihale takılmaktır. Tüm akademik çalışmalara uygulanan intihal araştırması, çalışmanın özgünlüğünü denetlemekte, diğer çalışmalardan fikir çalıp çalmadığını incelemektedir. Bu konuda tez yazım sürecinde yardım alınan kurumlar intihal düzenleme desteği sağlayarak, çalışmaların geçerli ve özgün olmasına yardımcı olmaktadır.

Tez Yazım Hizmeti

Öğrenciler çok farklı nedenlerden dolayı tez yazdırma yoluna başvurabilmektedir. Tez yazım hizmeti sunan kurumların, öğrencilere verdikleri en önemli hizmetlerden bir tanesi de intihal düzenlemedir. İntihal kabul oranı üniversitelere göre değişse de genellikle yüzde 7 ila 10 arasındadır. İntihal düzenlemeyle akademik çalışmaların intihal oranları bu orana çekilir ve geçerli olmaları sağlanır. Zira söz konusu oranlardan daha fazla bir intihal oranına sahip olan akademik çalışmalar kabul edilmemektedir.

İntihal Düzenleme-Düşürme

Akademik çalışma yapan kişiler, bilinçli bir şekilde olmasa da sıklıkla intihal yapabilmektedir. Bunun sebebi, kaynak göstermeyi unutmak, kaynağı yanlış göstermek, çok fazla doğrudan alıntı yapmak ya da bazı ifadeleri genel kabul görmüş sayarak, kaynak gösterme ihtiyacı duymamak olabilmektedir. Bütün bunların önüne geçmek ve akademik çalışmayı olası bir karalamadan korumak için intihal düzenleme yapmak çok önemlidir. İntihal düzenlemede, tüm metin baştan sona kontrol edilir, kaynakların geçerlilikleri denetlenir, yanlışlar varsa düzeltilir, doğrudan alıntıların oranlarına bakılır ve gerekli görülen yerlerde çalışma metninin bazı parçalarına redaksiyon uygulanarak, yeniden yazılır. İntihal düzenleme sayesinde baştan sona kontrol edilip, düzenlenen metnin olası bir intihal ihlalinden korunması mümkün hale gelmektedir.

İntihal Oranı Düşürme Programı

İntihal programları genellikle çalışma metnindeki kelimelere ve cümlelere odaklanmaktadır. Akademik çalışma yapan insanların pek çoğu, bilinçli bir şekilde intihal yapmazlar. Zaten farkında olmadan intihal yapma olasılığı çok olduğu için akademik çalışmalarda yüzde 5 ila 7 arasında bir intihal kabul edilebilir olarak görülmektedir. İntihal düzenleme sayesinde, intihal programlarının dikkat ettiği yapılar göz önünde bulundurularak, çalışma metninin içerisindeki kelime ile cümleler yeni baştan düzenlenebilmektedir. İntihal programları kelimelere odaklanırken genellikle, bir kelimenin sağ, sol, alt ve üstündeki kelimelere bakarak, literatürdeki çalışmaları tarayarak uyumluluk aramaktadır. Şayet kare şeklindeki bu metin parçası, literatürdeki başka bir metinle aynı olursa ve akademik çalışma metninde söz konusu diğer metin kaynak olarak gösterilmemişse, program bunu intihal olarak kabul etmektedir. İntihal düzenleme, kaynakların doğru bir şekilde verilmesiyle ilgilendiği gibi, genel kabul görmüş ifadelerin intihale takılmaması için kelimeler üzerinde redaksiyon uygulaması yaparak, onları yeniden düzenleme

İntihal Oranı Nedir

İntihal düzenlemeyi öğrenciler kendi başlarına yapabilecekleri gibi, bu konuda uzman olan kişi ya da kurumlardan yardım da alabilir. Çünkü akademik deneyimi henüz çok fazla olmayan öğrenciler nelerin intihal sayılacağı konusunda bilgili olmayabilir. Akademik çalışma metninin intihal oranı onun geçerli sayılıp sayılmayacağını belirlediği için intihal düzenleme aşaması oldukça önemlidir. Bundan dolayı öğrenciler, akademik metinlerde daha çok deneyimi olan, intihal programlarının uygulamalarına ve akademik metinlerine yapılarına hakim bir kişi ya da kurumdan intihal düzenleme hizmeti almayı talep edebilir. Böylelikle, akademik kariyeri için çok önemli olan ve uzun emekler harcadığı bir çalışmanın özgünlüğünü ve itibarını koruyabilir.