parayla-tez-yazdırma-ücretli-tez-danışmalığı-yükseklisans-tezi-ön-lisans-tez yazan yerler-tez danışmanlığı

Parayla Tez Yazdırma

Tez

Tez, lisans eğitiminin sonlanmasında bitirme tezi, lisansüstü eğitimde ise yüksek lisans ve doktora tezi şeklinde karşımıza çıkan, bir hipotezi, bilimsel metodoloji kullanarak ele almakla tanımlanan metinlere verilen isimdir. Tez yazımı öğrencilerin, bilimsel yeterliliklerinin ölçülmesine yaramakta, onların akademik metot ve dili öğrenmesini sağlamakta, entelektüel gelişimlerine katkı sunmakta ve literatürün zenginleşip, çeşitlenmesine neden olmaktadır.

ÖNSÖZ

Tez; önsöz, içindekiler, kısaltmalar, özet, tezin bölümleri, sonuç, kaynakça ve ekler gibi zorunlu bir plan çerçevesinde inşa edilir. Tez yazımı ancak, ilgili alanla alakalı derinlemesine bir literatür taramasının ardından mümkün olabilmektedir. Tez öğrencinin ilgili olduğu alanda olmalı ve zaman kısıtlamasına uygun olarak seçilmelidir. Öğrenci tez konusunu belirlerken, kaynakların erişilebilirliğine de dikkat etmelidir. Öğrenci, tez konusuna uygun olarak bir araştırma yöntemi belirlemeli, bu yöntemin teorik ve pratik kısımları ile örneklerini derinlemesine araştırmalıdır. Ayrıca bütün akademik metinlerde olduğu gibi özgünlük bir tezde aranacak birinci niteliktir. Bu bağlamda özgünlük, tezde literatürde var olan bilgi ve görüşlerin tekrar edilmemesi, alan yazına yeni bir perspektif katması anlamına gelmektedir.

Tez yazımı, tıpkı akademik makale üretiminde olduğu gibi kimi kurallara ve formlara sahiptir. Bu form ve kurallar, lisans ve lisans üstü eğitim sürecin bilimsel araştırma yöntemleri kapsamında öğrenciye anlatılabilmektedir. Fakat, söz konusu kural ve formların, lisans ve lisans üstü eğitimde öğrencilere yeteri kadar aktarılamaması ve öğrencilerin bu konuda yetkinleşememeleri onların, parayla tez yazdırmaya başvurmasına neden olabilmektedir. Eğitim süreci devam ederken çalışmak zorunda olan kişilerde parayla tez yazdırmaktadır. Bunlara ek olarak, tez yazım aşamasında hastalık, ailevi sorunlar benzeri kişisel problemlerden dolayı tez yazımına zaman ayıramayan kişiler de parayla tez yazdırma yoluna başvurabilmektedir. Bu tarz sebeplerden ötürü parayla tez yazdırmayı tercih edenlerin sayısının gün geçtikçe arttığı bilinmektedir.

Parayla tez yazdırma

Parayla tez yazdırma, kişilerin bitirme, yüksek lisans ya da does the rock take steroids doktora tezlerini, belirli bir ücret karşılığında, konunun profesyonellerine yazdırması şeklinde açıklanabilmektedir. Parayla tez yazdırma hizmetinden faydalanan kişilerin seçtiği konu, profesyoneller tarafından literatürde taranır, tez yazımı gerçekleştirilir, metnin düzenlemeleri yapılır ve sayfa düzenlemesinin de gerçekleştirilmesinin ardından öğrenciye teslim edilir.

Parayla tez yazdırma, yaygınlaşmasının ardından gerek akademik gerekse hukuk çevrelerinde tartışılır hale gelmiştir. Akademik dürüstlük ve meslek etiği noktalarından ilerleyen söz konusu tartışmalar parayla tez yazdırmanın, suç unsuru olduğuna değinmektedir. Fakat, ekonomik gereklilikler, ani gelişen bireysel problemler, zaman kısıtlaması gibi durumlar akademik kariyerine devam etmek isteyen kişileri engelleyebilmektedir. Bu bağlamda, parayla tez yazdırma söz konusu kişilerin hayallerinden vazgeçmemelerine ve akademik kariyerlerine devam edebilmelerine olanak tanımaktadır. Bahsi geçen kişiler, tez aşamasını atlatmanın ardından yaratıcı ve özgün akademik üretimlerine devam edebilmektedir. Bu açıdan parayla tez yazdırmanın, çok boyutlu ve hassasiyetleri dikkate alarak tartışılması gerekmektedir.